• Úvod
  • >>
  • Slovanské knihy

Slovanské knihy

Zobrazenie:
Zoradiť:

Výrobca Všetko

Žáner Všetko

Slovenská ornamentika

Cvičením ornamentálnej výzdoby dosahuje sa zušľachťovanie ducha a srdca mládeže. Činnou prácou nedáme zahynúť našej ornamentálnej výzdobe..., vedome jej vypadnúť ani z programu školy, ale budeme dbať na to, aby sa z pokolenia na pokolenie zachovala. Práca musí byť výplodom duše a srdca. Kto chce spoznať samobytnú slovenskú ornamentiku, musí navštíviť i najposlednejšiu chalúpku, tam nájde pravé, slovenské ornamentálne dekorácie a podoby, presvedčí sa o našom svojskom ľudovom umení, o tejto obdivuhodnej stránke slovenskej kultúry a o našej duchovnej schopnosti..." Štefan L. Kostelničak

Obj. čislo:
ornamentika
Počet strán:
160
ISBN:
978-80-89869-16-9
Rok vydania:
2020
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, ornamenty
Rozmer:
A4
Väzba:
V8
Dostupnosť: Na sklade

19,00 €

+ -

Alexander Sergejevič Puškin: Rozprávky, Ruslan a Ľudmila

Diela tohto geniálneho ruského básnika a spisovateľa sú na Slovensku dostatočne známe a obľúbené. Doteraz bolo do slovenčiny preložených niekoľko jeho najznámejších titulov. Slovenskej kultúrnej verejnosti predkladáme dvojjazyčnú, slovensko-ruskú verziu jeho Rozprávok a poémy Ruslan a Ľudmila. Knihu sme rozdelili na tri časti...

Obj. čislo:
rozpravky-puskina
Počet strán:
251
ISBN:
978-80-89869-13-8
Stav:
nová
Jazyk:
slovenský, ruský
Dostupnosť: Na sklade

25,00 €

+ -

ARKTICKÁ TEÓRIA

Začiatky arktickej teórie nášho pôvodu sú na prelome 18. a 19. storočia. Ako prvá práca, ktorá začala úvahu na túto tému, vyšla diskutabilná kniha amerického historika, profesora V. Warrena pod názvom „Nájdený raj alebo kolíska ľudstva na severnom póle“ (Boston 1893). V roku 1903 vyšla oveľa serióznejšia, závažnejšie a vedecky fundovanejšia práca Bal Gangadhara Tilaka (1856–1920), odborníka na sanskrit pod názvom „Arktická vlasť vo Védach“ a bola preložená do viacerých jazykov. Svoje tvrdenia oprel o znalosť najstarších indických prameňov a na konkrétnych úryvkoch z časti Rigvédy, prvej a najvýznamnejšej zo štyroch časti Véd dokazoval, že pôvod Árijcov a Slovanov je na severnom póle alebo v jeho blízkosti.

Obj. čislo:
arkticka-teoria
Počet strán:
208
ISBN:
978-80-89869-22-0
Rok vydania:
2020
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
24,5 x 17,5 cm
Hmotnosť:
463 g
Väzba:
V8
Dostupnosť: Na sklade

15,90 €

+ -

Pavel Tulajev: SLOVANIA

Autor sa v monografii dotýka problému minulých i súčasných ruských historických škôl (historiografické, antropologické, archeologické, etnografické, lingvistické, genetické, geografické) a rozličných teoretických koncepcii o pôvode a začiatkoch Slovanov a formovaní slovanských národov (dunajskej, balkánskej, maloázijskej, severskej-arktickej, ázijskej (západoázijskej aj stredoázijskej), eurázijskej i západnej), popri celom rade významných osobnosti (viac ako 100 ruských bádateľov) s krátkou informáciou o koncepcii, prístupe a hlavných myšlienkach ich základných diel o najstarších dejinách. Autor pritom sleduje svoju vlastnú historickú koncepciu o pôvode, začiatkoch a vývoji Slovanov s dôrazom na Rusov.

Obj. čislo:
tulajev
Počet strán:
415
ISBN:
978-80-89869-18-3
Rok vydania:
2020
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Dostupnosť: Na sklade

19,00 €

+ -

Starobylé nápisy na kremnickom pohorí

Kniha ponúka záujemcom o našu dávnu minulosť unikátny dokument Pavla Križka, objaviteľa runových znakov v Kremnickom pohorí. Toto dielo bolo prvý krát publikované v roku 1868 v Letopise Matice slovenskej. Po 152 rokoch ho sprístupňujeme v pôvodnej podobe slovenskej kultúrnej verejnosti, avšak doplnené o rôzne zaujímavé dokumenty a fotografie v prílohe.

Obj. čislo:
krizko-napisy
ISBN:
978-80-89869-25-1
Žáner:
náučná, dejiny
Dostupnosť: Na sklade

5,90 €

+ -

Škola slovanského symbolu

Slovanské symboly – to sú vzory tradičnej výšivky, predmetov ľudovo umeleckej výroby a výzdoby domov, ako aj predmety, spojené so slovanskými bohmi. Chápanie symboliky zázračných predmetov pomáha porozumieť slovanskej mytológii, zvykom, tradíciám a znameniam. Načo potrebujeme poznať slovanské symboly?

Obj. čislo:
skola-symbolu
Počet strán:
80
ISBN:
978-80-89869-19-0
Jazyk:
slovenský
Žáner:
ornamenty, symboly, duchovno
Rozmer:
A4
Dostupnosť: Na sklade

6,90 €

+ -

Kráľovstvo Slovanov

Kniha Kráľovstvo Slovanov je dlho očakávaný preklad diela Maura Orbiniho (súčasťou tohto diela je aj kniha Letopis popa Dukljanina), o ktorom sa diskutuje na Slovensku už niekoľko rokov. Slovenskému čitateľovi sa dostáva do rúk preklad Ratka Sudeckého, rodáka z chorvátskeho Iloku. Nami predkladaná kniha Kráľovstvo Slovanov je zložená z troch historických diel.

Obj. čislo:
kn-ks
Počet strán:
208
ISBN:
978-80-89953-86-8
Rok vydania:
2020
Vydanie:
2. vydanie
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
155x220 mm
Hmotnosť:
430 g
Väzba:
pevná väzba
Dostupnosť: Na sklade

15,90 €

+ -

BYSTVOR - od Tartarie k Moskovskej Rusi | KNIHA TRETIA

V tretej knihe „BYSTVOR – OD TARTARIE K MOSKOVSKEJ RUSI“ autor rozpráva o udalostiach spojených so vznikom a rozvojom Moskovskej Rusi. Je logickým pokračovaním diela "Bytie a tvorba Rusov a Árijov" a prezentuje minulosť našich krajín inak ako oficiálna historická veda. Oficiálni vedci sú zaškatuľkovaní do určitého prísneho rámca výskumu minulosti. Vo svojej práci a záveroch sa riadia biblickým Synopsisom, závermi Millera o "mimohistorickosti" Sibíri, i neskoršími tézami hlásajúcimi, že autokratický spôsob vládnutia na tomto území bol v minulosti pre našu krajinu progresívny, dokonca nutný a podobne.
V dôsledku toho je hlavná historicko-vedecká základňa oficiálnej historickej vedy prezentovaná kresťanskými zdrojmi a tiež dielami, vydanými na ich základe. Tieto tézy a zdroje s rozšírením historickej bázy stále viac a viac odhaľujú vlastné zlyhanie a objavujú množstvo udalostí, ktoré oficiálna historická veda vôbec nespomína alebo falzifikuje v prospech vládnucej garnitúry. To nijako neprispieva k pravdivému zobrazeniu minulosti našej krajiny a nášho národa a neposkytuje poučné príklady pre správne konanie v budúcnosti...

Obj. čislo:
bystvor-03
Počet strán:
400
ISBN:
978-80-89869-11-4
Rok vydania:
2018
Stav:
nová
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
dejiny
Rozmer:
165 x 242 mm
Hmotnosť:
793 gramov
Väzba:
pevná V8
Dostupnosť: Na sklade

19,00 €

+ -

Viktor Timura: Generácia Všeslávie

Práca Generácia Všeslávie vznikla v roku 1984 v rámci prípravy akademického vydania diela Filozofické myslenie na Slovensku (Veda 1987). Časť štúdie prevzal vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ uvedeného akademického diela, člen korešpondent SAV PhDr. Ján Bodnár, DrSc., vtedy zástupca riaditeľa Ústavu sociológie a filozofie SAV, do publikácie a odporúčal mi na celú štúdiu nájsť si vydavateľa.

Obj. čislo:
generacia-vseslavie
Počet strán:
368
ISBN:
978-80-89869-10-7
Rok vydania:
2018
Stav:
nová
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
171x243 mm
Väzba:
pevná väzba
Dostupnosť: Na sklade

15,00 € 11,90 €

+ -

Starodávna minulosť kozáctva

Knihu Starodávna minulosť kozáctva treba chápať ako úvod k téme kozáctva a k jeho znovuzrodeniu v Rusku na konci 20. storočia. Zmeny, ktoré nastali začiatkom 90-tich rokov v Rusku, umožnili obnoviť tradičný spôsob života kozákov a ich kultúrnych tradícií.

Obj. čislo:
kn-smk
Počet strán:
96
ISBN:
978-80-89869-03-9
Rok vydania:
2017
Stav:
nová
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Rozmer:
165x235 mm
Väzba:
mäkká väzba
Dostupnosť: Na sklade

8,90 € 5,00 €

+ -

BYSTVOR - Bytie a tvorba Slavianov a Árijov | KNIHA DRUHÁ

V druhej knihe „BYSTVOR – BYTIE A TVORBA SLAVIANOV A ÁRIJOV“ autor popisuje udalosti, ktoré sa odohrali v období od III. storočia p.n.l. po XV. storočie nášho letopočtu a ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvnili vznik celého súhrnu príčin a následkov, vedúcich k tragickej porážke našej Slavianskej Dŕžavy v súboji so silami Východu a Západu.. Táto kniha je jediným vedecky a fakticky odôvodneným dielom vo svojej oblasti, ktoré sústredilo obrovské množstvo údajov a vytvorilo jednotný, do detailov prepracovaný obraz udalostí z minulosti s ich vnútornými predpokladmi a rozsiahlymi následkami. V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý sa následne transformoval na vedúcu historickú školu. V tomto vydaní autor jednoducho a presvedčivo rozkrýva skutočný obraz udalostí minulosti, uvádza závažné dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní. Pritom v strede pozornosti bádania autora sa nachádza rozvoj rusko- slaviansko- árijského spoločenstva, ktoré je tým najstarším na Zemi, skúsenosti a ponaučenia ktorého sú neobyčajne dôležité pre nás v súčasnosti.

Obj. čislo:
bystvor-02
Počet strán:
432
ISBN:
978-80-89869-08-4
Rok vydania:
2020
Stav:
nová
Vydanie:
druhé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
165x242 mm
Väzba:
pevná väzba
Dostupnosť: Na sklade

19,00 €

+ -

Škola slovenského ornamentu 2

2. rozšírené vydanie
„Cvičením ornamentálnej výzdoby dosahuje sa zušľachťovanie ducha a srdca mládeže. Činnou prácou nedáme zahynúť našej ornamentálnej výzdobe, vedome jej vypadnúť ani z programu školy, ale budeme dbať na to, aby sa z pokolenia na pokolenie zachovala. Práca musí byť výplodom duše a srdca. Kto chce spoznať samobytnú slovenskú ornamentiku, musí navštíviť i najposlednejšiu chalúpku, tam nájde pravé, slovenské ornamentálne dekorácie a podoby, presvedčí sa o našom svojskom ľudovom umení, o tejto obdivuhodnej stránke slovenskej kultúry a o našej duchovnej schopnosti...“ Štefan L. Kostelničák

Obj. čislo:
skola-ornamentu-2
Vydanie:
druhé aktualizované
Žáner:
ornamenty

6,90 €

Štúr a slovanstvo

Obj. čislo:
zb-stur
Dostupnosť: Na sklade

9,00 € 6,90 €

+ -

Slovanstvo a svet budúcnosti - 2. vydanie, dotlač, mäkká obálka

Slovanstvo a svet budúcnosti je jedno z vrcholných diel Ľudovíta Štúra. Ide o dielo priamočiare, jasné a zrozumiteľné. Dielo vyšlo po prvý krát v Moskve v roku 1867 v ruštine ako sprievodná publikácia Slovanského zjazdu zásluhou ruského a aj na Slovensku dobre známeho slavianofila Vladimíra Ivanoviča Lamanského.

Obj. čislo:
kn-ssb-2
Dostupnosť: Na sklade

9,90 €

+ -

Ornamenty

Omaľovánka Ornamenty je určená nielen pre deti, ale i dospelých a pre všetkých ľudí, ktorí majú radi krásy slovenských ornamentov. Je výborným spoločníkom pre relaxáciu a rozvíjanie tvorivosti. Obsahuje dvadsaťšesť obrázkov, 13 farebných a 13 čiernobielych predlôh, určených na vymaľovanie.

Obj. čislo:
nik-ornamenty
Žáner:
ornamenty
Dostupnosť: Na sklade

3,00 €

+ -

Staroslovienska omaľovánka

...aby už deti poznali našu staroslávnu minulosť

Staroslovienska omaľovánka prináša detskému publiku okrem tvorivosti aj možnosť nahliadnuť do našej staroslávnej minulosti. Séria krásnych obrázkov na vymaľovanie zobrazuje postavy a postavičky, ktoré sa tradovaním po stáročia a generácie dostali cez rozprávky a rôzne legendy až do súčasnosti.

Obj. čislo:
staroomalovanka
Počet strán:
48
Žáner:
ornamenty
Dostupnosť: Na sklade

3,90 €

+ -

Čaro slovenského ornamentu, bulletin

Bulletin, informácie k putovnej výstave. 4-stránkový bulletin so základnými informáciami k výstave ČARO SLOVENSKÉHO ORNAMENTU, ktorá sa dotýka tém Slovenského ľudového ornamentu majstra Štefana L. Kostelničáka a Staroslovienskej symboliky doplnených o autorské fotografie Miloša Zverinu zachytávajúce zaujímavé miesta slovensko-slovanského sveta (Skaly Doubuša, Tatranské pleso, Kriváň, okolie Nitry, skalu Budzogáň, Terchovskú dolinu, rieku Dunajec, skanzen Zuberec, Malý Dunaj, vrch Zobor, hradisko Bojná, jaskyňu Čertova pec, hradisko Mikulčice ...)

Obj. čislo:
csob
Žáner:
ornamenty
Dostupnosť: Na sklade

0,90 €

+ -

Jurij Venelin: ZÁPADNÍ SLOVANIA

Jurij Ivanovič Venelin (1802 – 1839) – významný historik, lingvista, etnograf a folklorista prvej polovice 19. storočia. Pochádzal z Tibavy na východnom Slovensku. Bol jedným zo zakladateľov slovanských štúdií ako nezávislej vedy. Patrí mu viacero svetových priorít: po vedeckej výprave z Ruskej cárskej akadémie na Balkán napísal prvú gramatiku bulharského jazyka, napísal a vydal prvé dejiny Bulharov, vydal prvú zbierku staroslovanských listín, zostavil prvý európsky slovanský vyučovací program pre univerzitu a stal sa jedným zo zakladateľov slovanskej školy v ruskej historickej vede. J. Venelin bol súčasníkom A. S. Puškina, N. V. Gogola, A. S. Chomjakova.

Obj. čislo:
venelin
Počet strán:
176
ISBN:
978-80-89869-21-3
Stav:
nová
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Dostupnosť: Na sklade

11,90 €

+ -

Boris Drlička: Nad Ptolemaiovskou mapou strednej Európy

ukradnutá identita a falošná história

Obj. čislo:
ptolemai
Počet strán:
104
ISBN:
9788089703753
Jazyk:
slovenský
Väzba:
V8
Dostupnosť: Na sklade

11,90 €

+ -
Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba