Slovensko, Ľud - 1. časť

PRODUKT JE VYPREDANÝ

Publikácia sa delí na dve časti: hospodárstvo a spoločnosť. Úvodná stať Geografia priemyslu svedčí o mohutnom rozvoji priemyselnej výroby na Slovensku a prináša konkrétne údaje o pracovných silách, surovinách, rozložení priemyslu podľa odvetví a sortimentov, o vymedzení priemyselných rajónov a zvláštnostiach ich štruktúry.

Výrobca:
Obzor
Obj. čislo:
ant-sk-lud-1

9,90 €

Slovensko, Ľud - 1. časť

Publikácia sa delí na dve časti: hospodárstvo a spoločnosť.
Úvodná stať Geografia priemyslu svedčí o mohutnom rozvoji priemyselnej výroby na Slovensku a prináša konkrétne údaje o pracovných silách, surovinách, rozložení priemyslu podľa odvetví a sortimentov, o vymedzení priemyselných rajónov a zvláštnostiach ich štruktúry. Ďalšie kapitoly prvej časti knihy podrobne informujú o priestorovom rozložení hospodárstva, o využití pôdy, rozložení kultúr, lesnom hospodárstve, o vplyve socialistickej industrializácie na zmeny v rozlohe lesov, ornej pôdy, lúk, pasienkov, záhrad a vinohradov, o pestovaní lesa a jeho zložení podľa drevín, vekovej skladby, zásob drevovej hmoty, jej ťažby, o rastlinnej a živočíšnej výrobe v poľnohospodárstve podľa hektárových výnosov i jednotlivých plodín, resp. druhov domácich zvierat, o zmenách v štruktúre výroby vyvolaných socialistickým poľnohospodárstvom, o vybavenosti slovenského územia dopravnými prostriedkami (cesty, železnice, výťahy, letiská, riečna doprava, elektrická sieť), o stave obchodu a cestovného ruchu. Všetky tieto geografické javy podávajú autori - vo vývinových tendenciách a v prísnej spätosti nielen s prírodnými podmienkami, ale aj s hospodárskym a politickým vývojom.
Osobitná kapitola je venovaná ekonomickému vývinu Slovenska, najmä jeho dynamickému hospodárskemu rozvoju v podmienkach socialistickej výstavby.
Kapitoly druhej časti publikácie dávajú čitateľovi syntézu geografie obyvateľstva a sídelnej geografie Slovenska. Objasňujú, ako sa v priebehu dejín menili podmienky osídlenia na slovenskom území, ako ich ovplyvňovali výrobné pomery, analyzujú počet a hustotu obyvateľstva, jeho pohyby v niekoľkých rezoch, všímajú si zmeny v štruktúre mestského i vidieckeho obyvateľstva, jeho vekové a národnostné zloženie, sociálnu skladbu a zamestnanie, zoskupovanie do sídel; napokon určujú ich polohu, veľkosť, pôdorysné a funkčné typy, zákonitosť vývoja, pri mestách aj vnútorné členenie, vybavenosť službami vo vzťahu k zázemiu. Nezabúda sa ani na urbanizáciu Slovenska.
Problematikou socialistického štátu a socialistickej spoločnosti na Slovensku sa zaoberá sedem statí, rozoberajúcich vývin politickej štruktúry a súčasnú spoločenskú organizáciu. Charakterizujú sa v nich orgány štátnej správy, správne a územné členenie, politická organizovanosť, ochrana spoločnosti, vývoj a stav sociálnej politiky. Osobitnú pozornosť si vynútila vysoká úroveň zdravotníctva na Slovensku.
Pôsobivosť jednotlivých kapitol tejto publikácie, ktorá ako celok dokumentuje búrlivý rozvoj socialistického Slovenska, zvýrazňujú početné ilustrácie, mapky, grafy a tabuľky.

Parametre

Počet strán732
Rok vydania1974
Stavdobrý
Vydanieprvé
Jazykslovenský
Žánernáučná, dejiny
Rozmer26,4 x 20,5 x 6,5 cm

Strážiť zmenu ceny a dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o cene alebo skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma keď cena klesne pod

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba