Slovensko, Príroda

PRODUKT JE VYPREDANÝ

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska.

Výrobca:
Obzor
Obj. čislo:
ant-sk-priroda

9,90 €

Slovensko, Príroda

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska. Začína sa geológiou — históriou vzniku zemskej kôry, vymedzením a vývinom Západných Karpát, členením a charakteristikou tektonických pásiem a stavbou pohorí; pokračuje kapitolou o reliéfe, kde sa dozvedáme o pochodoch, ktorými sa vytvorila 0 dnešná plastika povrchových tvarov — roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a pod. Nasledujú kapitoly o počasí a klíme (naše územie vo vzťahu k cirkulácii vzduchu, veterné a zrážkové pomery, klimatické oblasti), o vode povrchovej a podzemnej (riečna sieť, kolobeh vody, jazerá a umelé nádrže, termálne a minerálne pramene) a o pôdach, o ich druhoch, delení, činiteľoch tvorenia a zákonitostiach šírenia. Najrozsiahlejšie kapitoly sú venované flóre a faune, Autori v nich hovoria o vývoji flóry na Slovensku od konca treťohôr, porovnávajú rastlinstvo Západných Karpát s rastlinstvom Východných Karpát, Alp, Sudet. Zaoberajú sa miestnymi druhmi a rastlinnými spoločenstvami, na druhej strane živočíšnymi spoločenstvami, súčasným zložením fauny a jej charakteristikou podľa pôvodu a začlenenia k faunistickým centrám. Publikácia, ilustrovaná farebnými a čiernobielymi snímkami, mapami, grafmi a tabuľkami, sa končí kapitolou o ochrane prírody a životného prostredia.

Obsah


Predslov (M. Lukniš)
Vývin územia a zamepisného poznávania Slovenska (M. Lukniš)
GEOLÓGIA (O. Fusán)
Geologický vývin Západných Karpát
Vnútorné Karpaty
Vonkajšie Karpaty
RELIÉF (M. Lukniš)
Výškopis
Geomorfologický vývin
Vplyv geologickej štruktúry na tvary povrchu
Vývoj bazénov a textúra riečnej siete
Orografia Slovenska
POČASIE A KLÍMA (S. Petrovič)
Počasie
Klimatické pomery
Fenologické pomery (M. Kurpelová)
VODA
Povrchové vody (E. Šimo)
Podpovrchové vody (M. Zaiko)
PÔDY (Ľ. Mičian)
Pôdne druhy
Pôdne typy
Charakteristika hlavných DÔdnogeografických celkov
RASTLINSTVO
Dejiny botanického výskumu na Slovensku (J. Futák)
Činitele pôsobiace na rozšírenie rastlín (J. Futák)
Vývoj rastlinstva (J. Futák)
Endemity (J. Futák)
Fytogeografický prehľad Slovenska (J. Futák)
Pôvodné prirodzené rastlinné spoločenstvá
Lesné spoločenstvá (J. Michalka3 J. Berta)
Vysokohorské spoločenstvá (J. Michalka)
Teplomilné spoločenstvá skál a skalných stepí (J. Michalka)
Slanomilná vegetácia (J. Michalka)
Vegetácia slatín a rašelinísk (J. Berta)
Vegetácia pieskov (J. Michalka)
Spoločenstvá vôd a močarísk (S. Hejný,J. Berta}
Druhotné spoločenstvá (A. Jurko)
Bylinné spoločenstvá
Drevinné spoločenstvá
ŽIVOČÍŠSTVO
Vývoj zoológie na Slovensku (O. Ferianc)
Zloženie fauny Slovenska na konci treťohôr a vo štvrtohorách (Z. Schmidt)
Zloženie fauny podľa pôvodu a začlenenie k faunistickým centrám (L. Korbel)
Relikty treťohornej a glaciálnej fauny (L. Korbel)
Endemity súčasnej fauny (L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvá
Živočíšne spoločenstvo skalných stien3 brál a skalných zvozov (O. Ferianc, L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvo kosodreviny (O. Ferianc, L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvo hôr (O. Ferianc, L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvo alpínskych lúk a holí (O. Ferianc, L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvo polí a lúk (O. Ferianc, L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvo ľudských sídlisk (O. Ferianc, L. Korbel)
Živočíšne spoločenstvo vôd (O. Ferianc, L. Korbel, F. Vilček)
Systematický prehľad stavovcov (Z, Feriancová-Masárová)
Systematický prehľad bezstavovcov (L. Korbel, F. Vilček)
Vplyv človeka na zloženie živočíšstva (Z. Feriancová-Masárová)
OCHRANA PRÍRODY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ý. Bako)
Chránené prírodné objekty
Chránené organizmy a neživé prírodniny
LITERATÚRA
Slovníček odborných termínov
Vecný register
Miestopisný register

Parametre

Počet strán917
Rok vydania1972
Stavdobrý
Vydanieprvé
Jazykslovenský
Žánernáučná, dejiny
Rozmer26,4 x 20,5 x 6,5 cm

Strážiť zmenu ceny a dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o cene alebo skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma keď cena klesne pod

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba