Viktor Timura: Dávnoveká Európa

PRODUKT JE VYPREDANÝ

Monografia je impozantná nielen svojim rozsahom, ale predovšetkým obsahom... Pokúša sa na základe nových poznatkov o nové pohľady na kruciálne problémy antropogenézy... a ďalšieho vývoja Slovanov so zvláštnym zreteľom na otázky jazyka a slovanskej mytológie... Pohľady V. Timuru na komplex problémov vychádzajú z kritického prístupu k prameňom... koriguje aj mnohé kodifikované prístupy o vzniku civilizácie ľudskej spoločnosti v jednotlivých etapách od praveku až do včasného stredoveku... Práca je podnetná čo do šírky záberov a poskytuje čitateľovi nové, netradičné pohľady na problematiku kultúrneho a sociálneho vývoja európskeho kontinentu.

Výrobca:
Eko-konzult
Obj. čislo:
ant-tim-davnoveka

25,50 €

Viktor Timura: Dávnoveká Európa

Z recenzných posudkov:


Cieľom autora bolo... obsiahnuť nielen prehľad dnešného stavu bádania, ale najmä na základe komparácie a prepájania rôznych bádateľských smerov dosiahnuť tvorivý súhrnný efekt...
Preberá také zložité a „večné" otázky, ako je antropogenéza, vznik vedomia, civilizačný vývoj v praveku, antike a včasnom stredoveku, vznik jazyka, mytológie a náboženstva, problematiku najstarších etník...
Monografia V. Timuru spĺňa kritériá interdisciplinárnej syntézy, dotýka sa kľúčových problémov civilizačného vývoja, je v živom kontakte s výsledkami výskumov špeciálnych vied a podnecuje diskusiu o spôsobe riešenia problematiky v oblasti filozofie dejín...

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.


Monografia je impozantná nielen svojim rozsahom, ale predovšetkým obsahom...
Pokúša sa na základe nových poznatkov o nové pohľady na kruciálne problémy antropogenézy... a ďalšieho vývoja Slovanov so zvláštnym zreteľom na otázky jazyka a slovanskej mytológie...
Pohľady V. Timuru na komplex problémov vychádzajú z kritického prístupu k prameňom... koriguje aj mnohé kodifikované prístupy o vzniku civilizácie ľudskej spoločnosti v jednotlivých etapách od praveku až do včasného stredoveku...
Práca je podnetná čo do šírky záberov a poskytuje čitateľovi nové, netradičné pohľady na problematiku kultúrneho a sociálneho vývoja európskeho kontinentu.

Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.Publikácia analyzuje výsledky archeologických výskumov a na interdisciplinárnom poznatkovom základe sústreďuje pozornosť na vývoj človeka, nadobúdanie vedomia, utváranie reči a jazyka, mytológie, etnokultúrnych komplexov, prírodno-historických a spoločensko-historických foriem, sleduje migračné vlny v Eurázii, ich smery a vplyv na ďalší vývoj od dvoch miliónov do 500 rokov n. l. Rozkrýva súvislostí procesov a neudržateľnosť niektorých hypotéz a teórií, medzi nimi monogenetickej teórie o vzniku človeka v Afrike, o objavení sa „Indoeurópanov" v 3, tisícročí pred n. l., niektorých teórií o pôvode Slovanov, Germánov a pod.
V publikácii sa autor usiluje postihnúť dramatický príbeh človeka dávnovekej Európy, ktorého sme potomkami. Pozornosť sústreďuje na vznik a rozšírenie človeka v Eurázii z Kaukazu, na formovania keltskej, germánskej a slovanskej vetvy zo severokaukazskej europidnej čeľade, na ich miesto a význam vo vývoji Európy, ktorý smeroval k dnešným európskym národom. Zovšeobecňovanie procesov a udalostí vyúsťuje do príspevku k filozofii dejín. Je to rozsiahla faktografia dejín dávnovekej Európy a z tohto hľadiska v určitom zmysle aj ontológia najstarších dejín, ktorá vychádza z ontotvorného subjektu - človeka, ktorý je, ako jediná ontotvorná bytosť na planéte, aj tvorcom kultúry, ľudskej spoločnosti i dejín.


Publikácia je rozdelená do piatich častí v 23 kapitolách:
I. Človek (antropogenéza)
II. Európania (osídľovanie európskeho kontinentu od najstarších čias)
III. Civilizácie (prvé civilizácie v Európe, staroveké a antické civilizácie)
IV. Mytológie (syntéza najstarších známych mytológií Eurázie, s úsilím o rekonštrukciu staršej slovanskej mytológie ako bola známa doteraz zväčša z 1. tisícročia nášho letopočtu)
V. Slovania (pôvod a začiatky Slovanov)

Parametre

Počet strán656
Rok vydania2016
Stavveľmi dobrý
Vydaniedruhé
Jazykslovenský
Žánernáučná, dejiny
Rozmer30 x 22 x 3,5 cm

Video

Viktor Timura - Zamlčané dejiny a Dávnoveká Európa na Bibliotéke 2016Viktor Timura - Zamlčané dejiny

O autorovi

PhDr. Viktor TIMURA, CSc., narodený 1938, v Gregorovciach, okr. Prešov, filozof a kulturológ, spisovateľ, publicista, riadiaci pracovník pôsobiaci celý život v oblasti kultúry. Vyštudoval filozofiu, estetiku a kulturológiu v Prahe a Bratislave. Akademickú hodnosť PhDr. získal na Univerzite Komenského v Bratislave, ašpirantúru ukončil na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (CSc.). Dlhodobo sa systematicky venuje otázkam kulturológie a filozofie dejín. Dlhé roky pôsobil v centrálnych inštitúciách kultúry, najprv v Československej armáde: u výsadkového vojska, v Ústrednom dome armády v Prahe, na historickom pracovisku Personálnej správy FMO (detašované pracovisko v Bratislave). Po rozdelení Československa bol riaditeľom oddelenia kultúry na MO SR. Z armády odišiel v roku 1995 v hodnosti plukovníka. V rokoch 1996 - 2003 pracoval v Národnom literárnom centre (dnes Literárne informačné centrum) na literárnom oddelení, ako zástupca riaditeľa, aj ako riaditeľ. Žije na dôchodku v Bratislave. Odborné štúdie z filozofie, kulturológie a estetiky uverejňoval najmä v časopise Filozofia, Literika, Literárny týždenník a i. Vo viacerých zborníkoch vyšli jeho štúdie o J. Kollárovi, Ľ. Štúrovi, P. J. Šafárikovi, o Slovanoch a slovanstve. Je zostavovateľom a spoluautorom zborníka Estetická výchova v armáde (Naše vojsko, Praha 1980), aj spoluautorom publikácie Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (Veda, Bratislava 1987). Vydal monografie: Generácia Všeslávie (Tatran 1987), Slovienske kontinua (Tatran 1991), Ľudstvo a dejiny (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 1998) a Peter Jaroš - monografia o literárnom diele spisovateľa (Literárne informačné centrum 1999), Zamlčané dejiny (Eko-konzult 2014, 2015 a 2016), aj básnickú dvojzbierku pod spoločným názvom Ponad víchrice.

Strážiť zmenu ceny a dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o cene alebo skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma keď cena klesne pod

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba