Viktor Timura: Zamlčané dejiny

PRODUKT JE VYPREDANÝ

Minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami. Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odcudzovaná. Toto úsilie malo za cieľ vytrhnúť Slovákov z ich vlastných koreňov. Historiografia pritom vyzdvihovala barbarstva západného sveta, ako ideál ľudstva.

Výrobca:
Eko-konzult
Obj. čislo:
ant-tim-zamlcane

25,50 €

Viktor Timura: Zamlčané dejiny

Minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami. Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odcudzovaná. Toto úsilie malo za cieľ vytrhnúť Slovákov z ich vlastných koreňov. Historiografia pritom vyzdvihovala barbarstva západného sveta, ako ideál ľudstva.

Zamlčiavame viacerých skutočností v historických udalostiach, a tých čo sa na nich zúčastňovali, vyplývalo z glorifikácie európskej historiografie o poslaní a víťaznom ťažení románsko-germánskych národov, o ich nadradenosti, a vydedením Slovanov z európskych dejín pri formovaní dnešnej Európy. S tým bola spätá snaha nahradiť Slovanov v najstarších európskych dejinách etnicky, národne i územne bezprizornými, nikdy neexistujúcimi "Indoeurópanmi". Ani opakované pokusy západoeurópskych expanzionistov však nesplnili cieľ. Slovanov sa nepodarilo vykynožiť, ani z nich urobiť otrokov a zmocniť sa ich bohatstva a územného priestoru. Aj keď diskreditácia Slovanov pokračuje.

Zamlčiavame našej najstaršej minulosti je dôsledkom zaťaženosti historikov a západnej, dnes euroatlantickej civilizácie, jej politických reprezentácií s faustovským princípom - princípom lovcov-predátorov, založeným na expanzii, výbojoch a parazitovaní na bohatstve iných. Korisť z výbojov umožnila západnej civilizácii bohatnúť a rýchlejšie napredovať. Dôsledky výbojov sú žalostné. Vyvraždené a zdecimované mnohé spoločenstvá, rozrušené vzťahy a väzby porazených, podmanených a ozbíjaných národov s deštrukciou ich prirodzeného vývoja a zavedením pomerov, ktoré znemožnili žiť ľuďom v primeraných podmienkach dôstojných človeku. Nemá to nič spoločné s humanizmom alebo kultúrnou či civilizačnou misiou iba s nadvládou, podmaňovaním, ovládaním a parazitovaním.

Európa a Európania žijú vo falošnom historickom povedomí. Teoretické konštrukcie z 19. storočia sa v nových poznatkoch rozplynuli, ale relikty na pôvod, začiatky a úlohu Slovanov a Slovenov-Slovákov pretrvávajú.
Publikácia Zamlčané dejiny vychádza z pomerne širokého záberu interdisciplinárnych poznatkov a ich vzájomných súvislostí. Analýza poznatkov historických vied (filozofie, antropológie, archeológie, jazykovedy, mytológie, kulturológie, historiografie, ale aj paleopsychológie, genetických výskumov DNA, spoločenských teórií, teórie " vzniku a vývoja reči a jazyka a i.) ponúka iný pohľad na slovenskú, slovanskú i európska minulosť ako sme ju doteraz vnímali.


Z recenzných posudkov:


„Zamlčané dejiny" Viktora Timuru nadväzujú na jeho nedávno vydanú rozsiahlu publikáciu z filozofie dejín „Dávnoveká Európa", ktorá začínala antropogenézou a ústila do riešenia problému etnogenézy Slovanov. Nová publikácia je o etnogenéze Slovenov-Slovákov a predstavuje zaujímavý a originálny filozoficko-historický pohľad na náš pôvod a dávnu minulosť. Na protikladnosti dvoch princípov (faustovský a apollónsky) analyzuje osobitosti kultúry a spôsob života Slovanov a rozširuje pohľad na naše dejiny aj o kulturologický rozmer. Vychádza z interdisciplinárnych poznatkov a rozsiahlej pramennej literatúry.

Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.V publikácii „Zamlčané dejiny" ide o novú pozoruhodnú prácu..., ktorá objasňuje zložité problémy vzniku, vývoja európskej civilizácie a osobitne slovanských národov... Prístup Viktora Timuru k otázkam antropogenézy charakterizuje netradičný výklad...
Má odvahu ukazovať nové pohľady a interpretovať problémy, ktoré sú rozdielne objasňované bádateľmi reprezentujúcimi celé spektrum - počnúc prírodnými a končiac spoločenskovednými disciplínami... Chcel by som vyzdvihnúť aj jeho úsilie pochopiť nielen problém, ale aj logiku smerovania, či budúcnosť európskej civilizácie od vzniku najstarších európskych národov.

Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.Viktor Timura nepatrí k autorom, ktorí by sa jednoznačne pridávali k určitým názorovým prúdom. Naopak, logickou analýzou často odhaľuje protirečivosť zdanlivo „večných právd" a naznačuje aj iné interpretačné východiská, hľadá možné súvislosti pod povrchom javov... a usiluje sa z geopolitického - a i priamo z politologického a ideologického - nadhľadu objasniť príčiny a násľedky negujúcich postojov k Slovensku a Slovákom v 19. a 20. storočí a načrtnúť metódy skresľovania historických faktov alebo ich úplného prehliadania... Publikácia V. Timuru predstavuje významné historicko-filozofické dielo...

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Parametre

Počet strán508
Rok vydania2016
Stavveľmi dobrý
Vydaniedruhé
Jazykslovenský
Žánernáučná, dejiny
Rozmer30 x 22 x 3,5 cm

Video

Viktor Timura - Zamlčané dejiny a Dávnoveká Európa na Bibliotéke 2016


Viktor Timura - Zamlčané dejiny

O autorovi

PhDr. Viktor TIMURA, CSc., narodený 1938, v Gregorovciach, okr. Prešov, filozof a kulturológ, spisovateľ, publicista, riadiaci pracovník pôsobiaci celý život v oblasti kultúry. Vyštudoval filozofiu, estetiku a kulturológiu v Prahe a Bratislave. Akademickú hodnosť PhDr. získal na Univerzite Komenského v Bratislave, ašpirantúru ukončil na Ústave filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (CSc.). Dlhodobo sa systematicky venuje otázkam kulturológie a filozofie dejín. Dlhé roky pôsobil v centrálnych inštitúciách kultúry, najprv v Československej armáde: u výsadkového vojska, v Ústrednom dome armády v Prahe, na historickom pracovisku Personálnej správy FMO (detašované pracovisko v Bratislave). Po rozdelení Československa bol riaditeľom oddelenia kultúry na MO SR. Z armády odišiel v roku 1995 v hodnosti plukovníka. V rokoch 1996 - 2003 pracoval v Národnom literárnom centre (dnes Literárne informačné centrum) na literárnom oddelení, ako zástupca riaditeľa, aj ako riaditeľ. Žije na dôchodku v Bratislave. Odborné štúdie z filozofie, kulturológie a estetiky uverejňoval najmä v časopise Filozofia, Literika, Literárny týždenník a i. Vo viacerých zborníkoch vyšli jeho štúdie o J. Kollárovi, Ľ. Štúrovi, P. J. Šafárikovi, o Slovanoch a slovanstve. Je zostavovateľom a spoluautorom zborníka Estetická výchova v armáde (Naše vojsko, Praha 1980), aj spoluautorom publikácie Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (Veda, Bratislava 1987). Vydal monografie: Generácia Všeslávie (Tatran 1987), Slovienske kontinua (Tatran 1991), Ľudstvo a dejiny (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 1998) a Peter Jaroš - monografia o literárnom diele spisovateľa (Literárne informačné centrum 1999), Zamlčané dejiny (Eko-konzult 2014, 2015 a 2016), aj básnickú dvojzbierku pod spoločným názvom Ponad víchrice.

Strážiť zmenu ceny a dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o cene alebo skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma keď cena klesne pod

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba