Vypredané

Zobrazenie:
Zoradiť:

Výrobca Všetko

Žáner Všetko

Viktor Timura: Dávnoveká Európa

Monografia je impozantná nielen svojim rozsahom, ale predovšetkým obsahom... Pokúša sa na základe nových poznatkov o nové pohľady na kruciálne problémy antropogenézy... a ďalšieho vývoja Slovanov so zvláštnym zreteľom na otázky jazyka a slovanskej mytológie... Pohľady V. Timuru na komplex problémov vychádzajú z kritického prístupu k prameňom... koriguje aj mnohé kodifikované prístupy o vzniku civilizácie ľudskej spoločnosti v jednotlivých etapách od praveku až do včasného stredoveku... Práca je podnetná čo do šírky záberov a poskytuje čitateľovi nové, netradičné pohľady na problematiku kultúrneho a sociálneho vývoja európskeho kontinentu.

Obj. čislo:
ant-tim-davnoveka
Počet strán:
656
Rok vydania:
2016
Stav:
veľmi dobrý
Vydanie:
druhé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
30 x 22 x 3,5 cm

25,50 €

Slovenské ľudové piesne 2

Druhým zväzkom zbierky „Slovenské ľudové piesne" pokračujeme vo vydávaní slovenskej ľudovej hudobnej kultúry, ktoré sa začalo r. 1950 za redigovania nebohého univ. prof. Dr. K. Hudca. Úvod prvého zväzku, ktorého autorom bol redaktor zbierky, nepriniesol ešte v mnohých dôležitých otázkach vysvetlenie a tak sa k nim musíme vrátiť nielen v tomto, ale i v nasledujúcich zväzkoch.

Obj. čislo:
ant-sk-piesne-2
Počet strán:
334
Rok vydania:
1952
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
30 x 22 x 3 cm

49,00 €

Slovenské ľudové piesne 3

Oddelenie hudobnej folkloristiky Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied III. zväzkom Slovenských ľudových piesní pokračuje v uverejňovaní výsledkov svojej zberateľskej činnosti.

Obj. čislo:
ant-sk-piesne-3
Počet strán:
696
Rok vydania:
1956
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
30 x 22 x 6,5 cm

69,00 €

Viktor Timura: Zamlčané dejiny

Minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami. Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odcudzovaná. Toto úsilie malo za cieľ vytrhnúť Slovákov z ich vlastných koreňov. Historiografia pritom vyzdvihovala barbarstva západného sveta, ako ideál ľudstva.

Obj. čislo:
ant-tim-zamlcane
Počet strán:
508
Rok vydania:
2016
Stav:
veľmi dobrý
Vydanie:
druhé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
30 x 22 x 3,5 cm

25,50 €

Slovensko, Dejiny - 1. časť

Slovensko sa v rámci socialistického Československa dostalo na vysoký stupeň civilizačného a kultúrneho rozvoja. Pokrok dosiahnutý v oblasti hospodárskeho života si priam vynucuje rozšírenie ucelených poznatkov o bohatstve slovenskej prírody, o dejinách a kultúre.

Obj. čislo:
ant-sk-dejiny
Počet strán:
856
Rok vydania:
1971
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny

9,90 €

Skazky národa Slovanov

Kniha O jasnom sokolovi je súčasťou zbierky kníh s názvom SKAZKY NÁRODA SLOVANOV. Ide o zbierku so starými rozprávkami – skazkami, ktoré v sebe nesú hlboké posolstvo a odkaz našich predkov. Jednotlivé skazky budú vydávané ako samostatné knihy. Všetky príbehy budú v pôvodnom znení tak, aby plnili svoj význam. Význam taký dôležitý, že jeho skutočnú hĺbku je možné pochopiť až po zamyslení sa nad významom slov. Tieto príbehy boli časom menené a upravované, čo malo za dôsledok zmenu obsahu deja.

Obj. čislo:
kn-skazki

10,90 €

Kronika rodnej zeme

Predkladáme vám Kroniku rodnej zeme od oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou až po dnešok a uchádzame sa o vašu priazeň.

Obj. čislo:
ant-kronika
Počet strán:
841
Rok vydania:
1974
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
28 x 23 x 6 cm

19,90 €

Z doliny prerástol hory, Jozef Murgaš - kňaz, maliar, vedec, vynálezca

Obj. čislo:
ant-jozef-murgas
Počet strán:
279
Rok vydania:
2004
Stav:
veľmi dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
23 x 15,5 x 2 cm

7,90 €

Slovanstvo a svet budúcnosti - 2. vydanie

Slovanstvo a svet budúcnosti je jedno z vrcholných diel Ľudovíta Štúra. Ide o dielo priamočiare, jasné a zrozumiteľné. Dielo vyšlo po prvý krát v Moskve v roku 1867 v ruštine ako sprievodná publikácia Slovanského zjazdu zásluhou ruského a aj na Slovensku dobre známeho slavianofila Vladimíra Ivanoviča Lamanského.

Obj. čislo:
kn-ssb-2

19,00 €

Slováci v Srieme

Bol som prvým predsedom obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ) od 5. 8. 1990 – 26. 12. 1996. Boli to zlé časy, časy blokády, sankcií, vojen, rozpad veľkej Juhoslávie, začiatok viacstraníckeho politického systému, hýrenie nacionalizmami všetkých foriem a farieb. V takých podmienkach bolo treba žiť, pôsobiť, zachovať si, čo máme a zveľaďovať. Bolo treba mať smelosť, rozvahu a racionálne zmýšľať a konať.

Obj. čislo:
kn-sriem

15,00 €

Barokový slavizmus

Vážení čitatelia, do rúk sa nám dostáva obnovená tlačovina, ktorá je nosičom zhutnených štúdií z dejín slovanskej slovesnosti. Jedná sa o mimoriadne významnú publikáciu mapujúcu známe písomné pamiatky slovanskej spolupatričnosti a slovanskej slovesnosti. Obsah tejto knihy je určený pre širokú všeslovanskú verejnosť, najmä z pohľadu vývinu slovanských jazykov a nárečí.

Obj. čislo:
ant-slavizmus
Počet strán:
230
Rok vydania:
2017
Stav:
veľmi dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský

19,90 €

Slovensko, Ľud - 2. časť

Akademik Jiří Horák vo svojom posudku označil Slovenskú ľudovú kultúru za dielo základného európskeho významu, za prvý súhrnný obraz života slovenského ľudu, presvedčujúci, čo naši predkovia prevzali zo spoločného indoeurópskeho dedičstva a ako ho pretvárali samostatne alebo v spolupráci so susednými národmi.

Obj. čislo:
ant-sk-lud-2
Počet strán:
1217
Rok vydania:
1975
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
26,4 x 20,5 x 6,5 cm

9,90 €

Encyklopédia Slovenska V, zväzok R-Š

Obj. čislo:
ant-sk-r-s
Počet strán:
790
Rok vydania:
1981
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
27 x 21 x 7 cm

19,90 €

Encyklopédia Slovenska VI. zväzok T-Ž

Obj. čislo:
ant-sk-t-z
Počet strán:
774
Rok vydania:
1982
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
27 x 21 x 7 cm

19,90 €

Slovensko, Príroda

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska.

Obj. čislo:
ant-sk-priroda
Počet strán:
917
Rok vydania:
1972
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
26,4 x 20,5 x 6,5 cm

9,90 €

Slovensko, Ľud - 1. časť

Publikácia sa delí na dve časti: hospodárstvo a spoločnosť. Úvodná stať Geografia priemyslu svedčí o mohutnom rozvoji priemyselnej výroby na Slovensku a prináša konkrétne údaje o pracovných silách, surovinách, rozložení priemyslu podľa odvetví a sortimentov, o vymedzení priemyselných rajónov a zvláštnostiach ich štruktúry.

Obj. čislo:
ant-sk-lud-1
Počet strán:
732
Rok vydania:
1974
Stav:
dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
26,4 x 20,5 x 6,5 cm

9,90 €

Škola slovenského ornamentu

Škola slovenského ornamentu - pracovná brožúra, bola pôvodne vydaná k rovnomennému kurzu, ktorý sa uskutočnil pod patronátom občianskeho združenia Slavica z Nitry. Uvedená publikácia obsahuje aj plnofarebné pracovné listy, ktoré sú vhodným doplnkom pri výučbe kreslenia slovenského ornamentu. Námetom a vzorom pre Školu slovenského ornamentu je dielo Slovenská ornamentika od Štefana L. Kostelníčka. Brožúra sa stretla s úspechom aj počas konania Školy ornamentu na Svätoplukovom námestí v Nitre, počas medzinárodného folklórneho festivalu 2017. Brožúra je určená pre všetkých ľudí bez ohraničenia veku.

Obj. čislo:
skola-ornamentu

8,90 €

Oskár Cvengrosch: Tajné dejiny Slovenov a Uhorska

V slovenských národných dejinách sú pojmy Uhorsko a uhorský vnímané ako čosi cudzie, ako nie naše, ako nie slovenské. Avšak ešte v 18. storočí sa pomenovanie "Uhor" vzťahovalo na obyvateľstvo Uhorska, hovoriace slovenskými nárečiami.

Obj. čislo:
ant-tajne-dejiny
Počet strán:
295
ISBN:
978-80-8079-265-7
Rok vydania:
2017
Stav:
veľmi dobrý
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná, dejiny
Rozmer:
27,5 x 19,5 x 2,5 cm

19,90 €

Severné hranice Slovenska

Najvyššia rada (Konferencia veľvyslancov) Dohody vyniesla 28. júla 1920 v belgickom kúpeľnom mestečku Spa nasledovný verdikt: 27 slovenských obcí s viac než 25-tisíc obyvateľmi pripadne Poľsku...

Obj. čislo:
ant-shs
Počet strán:
224
Rok vydania:
2017
Stav:
výborný
Vydanie:
prvé
Jazyk:
slovenský
Žáner:
náučná

14,90 €

Platby kartou pripravujeme:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba