Slovo prekladateľa ku knihe SLOVANIA

Slovo prekladateľa ku knihe SLOVANIA

Začiatkom apríla 2020 sa na predajné pulty kníhkupectiev dostala kniha renomovaného ruského historika profesora Pavla Tulajeva pod názvom Slovania. Ide o publikáciu erudovaného a rozhľadeného autora po pramenných materiáloch, v mnohých prípadoch u nás nedostupných. Ruská historická veda zaznamenala za posledných tridsať rokov neuveriteľný skok. Publikácia pootvára okno na východ a prináša pre našu kultúrnu verejnosť pohľad, aj keď samozrejme nie celkom úplný na úsilie a smerovanie ruskej historiografie pri rekonštrukcii najstaršej európskej, slovanskej a tým aj našej minulosti a to po takmer 300 ročnom prerušení kontinuity v historickom myslení a bádaní, ktoré bolo prerušené nástupom Romanovcov na ruský trón, aj počas budovania socializmu. Problém pôvodu, začiatkov Slovanov a formovania slovanských národov je pritom v popredí záujmu autora.

Dve časti knihy

Dielo P.  I. Tulajeva má v podstate dve rozdielne časti. V prvej časti autor predkladá svoju koncepciu pôvodu, začiatkov a vývoja Slovanov a slovanských národov s dôrazom na Rusov. Autor zhromaždil v publikácii veľké množstvo poznatkov z rozsiahleho pramenného materiálu a usporiadal do vlastnej koncepcie a logickej štruktúry. Ide o také poznatky, o ktorých u nás nie sú informácie v dostupnej literatúre a tým dáva podnet celý rad úvah a premýšľanie o našej minulosti.

V druhej časti (10. a 11. kapitola) prináša stručný prehľad o minulých, ale aj o súčasných ruských historikoch a „slavjanofiloch“ (a nielen ruských), čo je popri tých, ktorých spomína autor v prvej časti, vyše sto významných bádateľov s názvami ich základných diel, stručnou charakteristikou teoretických koncepcií, obsahu, prístupe a hlavných myšlienkach. Takýto prehľad, aj keď iba stručný, nemožno nájsť nikde inde v jednej publikácii. Poskytuje orientáciu v tejto problematike, ku ktorej by sa musel každý sám veľmi zložito dopracovávať.

Publikácia prof. Pavla Tulajeva je široko otvoreným oknom do ruskej histórie. Preto je možno publikáciu odporúčať každému, kto sa zaujíma o minulosť Slovanov a riešenie tejto problematiky.

PhDr. Viktor Timura, CSc.

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba