O spoločnosti

Drahí priatelia, bratia a sestry Slovania!

Občianske združenie Slavica vzniklo s cieľom venovať sa propagácii myšlienky slovanskej vzájomnosti, dejín Slovanov a ich kultúrneho dedičstva. Základným cieľom združenia Slavica je iniciovať a podporovať trvalé a pozitívne zmeny vo vyššie uvedených oblastiach. Na dosiahnutie týchto cieľov pripravujeme spolu s dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty a podujatia. Prostredníctvom týchto aktivít sa snažíme spopularizovať problematiku slovanstva a slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Dvadsiateprvé storočie je príležitosť a zároveň výzva dať myšlienke slovanstva a slovanskej vzájomnosti nový rozmer a kvalitu.

Najvýznamnejším projektom sú Dni Slovanov

Najvýznamnejším projektom nášho združenia sú Dni Slovanov, ktorých cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov. Obsahom projektu je hlavne propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta, propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry. Tento projekt rozvíjame od roku 2009.

Medzinárodný folklórny SLAVICA FESTIVAL

Nosným podujatím tohto projektu je medzinárodný folklórny festival SLAVICA FESTIVAL, na ktorom sa zúčastňujú folklórne súbory z bratských slovanských krajín. V doterajších ročníkoch sa u nás vystriedali folklórne súbory z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Poľska, Česka, Slovenska, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Macedónska a Bulharska. Každoročne je to od 150 do 200 účinkujúcich.

Medzinárodná vedecká konferencia FORUM SLAVICA

Ďalším sprievodným podujatím Dní Slovanov je medzinárodná konferencia FORUM SLAVICA. Doteraz sme zorganizovali 6 konferencií. Ostatná konferencia bola venovaná 200. výročiu narodenia významného slovenského spisovateľa, publicistu, politika, jazykovedca a hlavne hrdého slovana Ludevíta Velislava Štúra.

Vydavateľstvo BIBLIOTEKA SLAVICA

Občianske združenie Slavica sa v rámci svojich aktivít venuje aj vydavateľskej činnosti. Vo svojej edícii pod názvom BIBLIOTEKA SLAVICA sme vydali tri Zborníky z vyššie spomínaných konferencií, pripravujeme na vydanie 9 dielneho Atlasu slovenských kaštieľov a kúrií. Okrem toho sme vydali kľúčové dielo Ludevíta Velislava Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti.

reportáž TV Nitrička z 1.7.2018

 

Vatra Slovanskej vzájomnosti a Svet Slovanov

Okrem už spomínaných aktivít a projektov organizujeme každoročne kultúrno-spoločenské podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti, ďalej podujatie Svet Slovanov, kde propagujeme remeselné výrobky našich majstrov. Pri organizácii a realizácii uvedených projektov spolupracujeme s jednotlivými obcami, mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a príležitostne so štátnymi inštitúciami. Ďalej je pre nás dôležitá spolupráca s dobrovoľníkmi a partnermi. Naše združenie sa samozrejme snaží aj o medzinárodné kontakty a spoluprácu s partnerskými organizáciami podobného zamerania, kde vidíme priestor na výmenu skúseností a informácií.

Pripravovaný projekt SLAVICA.TV

Novým pripravovaným projektom je vytvorenie internetovej televízie Slavica.tv, kde budú predovšetkým uverejňované videozáznamy s konferencií, prednášok, z významných udalostí a ciest po slovanskom svete. Naším cieľom je aj produkcia tematicky zaujímavých dokumentov z dejín Slovanov.

Miloš Zverina
zakladateľ Slavica o.z.

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba