Obchodné podmienky

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia

Internetový obchod www.slavia.biz prevádzkuje OZ Slavica, so sídlom v Nitre.

Sídlo SLAVIA.BIZ: Ďurková 1181/22, 949 01 Nitra
Adresa prevádzky: Štúrova 6, 949 01, Nitra, Slovenská republika.
IČO: 51 264 404
DIČ: 2120655647
Internetové stránky obchodu: www.slavia.biz
Internetové stránky združenia: www.slavica.sk
Mobil: +421 948 123 628
Číslo účtu: 5139550130/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)
Číslo účtu IBAN: SK87 0900 0000 0051 3955 0130
SWIFT/ BIC -  GIBASKBX (0900)
Variabilný symbol pri platbe prevodom:
 číslo objednávky. 

Prevádzkovatelia internetového obchodu www.slavia.biz sa zaväzujú chrániť vaše osobné údaje a súkromie. Nakoľko chceme, aby vám boli naše služby zabezpečené korektne, je nevyhnutné vedieť základné informácie o vás ako nášho potenciálneho klienta, kupujúceho. Informácie podliehajú zákonu č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Pri manipulácii s vašimi údajmi sa riadime týmto zákonom.

Objednávka tovaru je podmienená vyplneným údajov v objednávkovom formulári, ktoré sú potrebné na zabezpečenie korektného obchodného styku.

Ide o nasledovné položky:

 • Meno a priezvisko, adresa (mesto, PSČ, Štát) dodania tovaru,
 • E-mailová adresa slúžiaca na vzájomnú komunikáciu (potvrdenie objednávky, informácie o odoslaní tovaru, apod.),
 • Telefónne číslo, pre urýchlenie komunikácie,
 • IČO, IČ DHP, obchodný názov, ak tovar kupuje firma, prípadne živnostník (účely fakturácie),
 • Prípadný väčší počet kusov vybraného titulu kupujúci zaznačí do objednávkového formulára.

Na našom portáli www.slavia.biz nikdy nevyžadujeme informácie, ktoré by sa týkali manipulácie s vašimi peniazmi, na vašich osobných účtoch. V žiadnom prípade vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Oprávnené subjekty sú iba banky, kuriérske služby, ktorým sa napr. vaše meno a priezvisko poskytne jednorazovo, z dôvodu správneho doručenia vašej objednávky. Evidované osobné údaje sú chránené pred ich stratou, poškodením a zneužitím.

Vyplnením objednávacieho formulára, svojimi osobnými údajmi, nášmu OZ Slavica dávate súhlas, aby sme realizovali vašu objednávku. Čas súhlasu je limitovaný, pokiaľ nie je objednaný tovar po zaplatení prebraný zákazníkom. Na základe zákona § 28, má kupujúci právo požadovať informácie ako sa s jeho osobnými údajmi manipuluje. Kupujúci má právo aktualizovať svoje osobné údaje, prípadne spraviť ich korektúru, ak nastala chyba pri vypĺňaní objednávacieho formulára. Z uvedeného zákona tiež vyplýva, že kupujúci môže zaslať žiadosť o skartovanie jeho osobných údajov, v prípade, že sa obchod už uskutočnil. Kupujúci môže použiť výhradu, ak by sa jeho osobné údaje mali použiť v rámci marketingu.

Na účely štatistiky, výskumu a účtovníctva si vyhradzujeme právo použiť vaše osobné údaje, aj po uskutočnení obchodu a to len v nutnom rozsahu. V rámci štatistického (anonymného) ukazovateľa, sme oprávnení použiť vaše údaje i tretím osobám. Avšak tieto vaše údaje budú neidentifikovateľné.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. - Ceny

 • Ceny našich titulov sú jednotné pre všetky sféry predaja, či už ide o ceny na našom ainternetovom obchode www.slavia.biz, internetových stránkach združenia www.slavica,sk predajných miestach, prípadne pri osobnom zakúpení a vyzdvihnutí tovaru v sídle, resp. prevádzke občianskeho združenia Slavica. Cena titulov je oslobodená od platby DPH, nakoľko OZ Slavica, nie je platcom DPH.
  Pri zakúpení väčšieho množstva publikácií (od 15 kusov) poskytujeme zľavu v závislosti od druhu a množstva konkrétneho tovaru.

Článok II. - Objednávka tovaru

 • V prípade, že sa zákazník rozhodne si tovar zakúpiť na našich internetových stránke, urobí tak kliknutím myškou na tlačidlo nákupného košíka, ktoré sa nachádza pri každom tovare, ktorý je možné zakúpiť. Zákazník vyplní objednávkový formulár a stlačí tlačidlo Odoslať objednávku, ktoré sa nachádza pri každom tovare, ktorý je možné zakúpiť. Prosím vyplňte všetky povinné políčka. Vyplnením a zaslaním (stlačením tlačidla Odoslať objednávku) objednávkového formulára sa zaväzujete ku kúpe objednaného tovaru. Na váš mail vám bude zaslané potvrdenie o vašej objednávke.

Článok III. - Lehoty dodania

 • Tovar expedujeme do troch dní. Doba dodania je 5 až 8 dní. V prípade, že vami objednaný titul je vypredaný, prípadne bol stiahnutý z predaja, budeme vás o tejto skutočnosti kontaktovať mailom, prípadne telefonicky. Vaša objednávka bude v takomto prípade stornovaná. Termíny predpredajov sú orientačné a nie sú záväzné. Akonáhle bude titul vydaný, bude kupujúcim expedovaný.

Článok IV. - Spôsob dodania tovaru

 • Tovar je posielaný Slovenskou poštou na dobierku, doporučene. Informácie o vašej objednávke a dodaní tovaru vám prídu na váš mail.

Článok V. - Spôsob platby

Poštovné Slovenská pošta: dobierka - 3,50 €
Poštovné do zahraničia: 8,50 €
 • Tovar môžete u nás zaplatiť na dobierku. Za tovar zakúpený na našich predajných miestach a v prevádzke OZ Slavica, sa platí hotovosťou. OZ Slavica, nie je platcom DPH.
 • Osobný odber bez príplatku. Cena poštovného sa vzťahuje na prepravu v rámci Slovenska.

Článok VI. - Záručná doba

 • Všetok tovar je garantovaný zákonným 24 mesačným limitom.
OZ Slavica ako prevádzkovateľ portálu www.slavia.biz ručí:
 • za ceny, ktoré boli v čase objednávky zákazníkom udané
 • za nepoškodený tovar
 • za dodanie tovaru, podľa objednávky
OZ Slavica ako prevádzkovateľ portálu www.slavia.biz neručí za:
 • oneskorené doručenie tovaru, ktoré bolo zavinené Slovenskou poštou
 • oneskoreným dodaním, v dôsledku nesprávne zadanej adresy objednávateľa
 • za poškodený balík, zavinený prepravnou spoločnosťou. V tomto prípade vás žiadame, aby ste viditeľne poškodený balík nepreberali.

Článok VII. - Storno objednávky

 • Ak vaša objednávka ešte nebola vybavená, máte právo svoju objednávku stornovať. Poprosíme vás o zaslanie mailu, prípadne nás môžete kontaktovať aj telefonicky. V oboch prípadoch nám uvádzajte číslo vašej objednávky.
 • V prípade akýchkoľvek vašich dotazov nás môžete kontaktovať na adrese nikoleta.jurcinova@gmail.com

Článok VIII. - Reklamačné podmienky

 • OZ Slavica ako prevádzkovateľ portálu www.slavia.biz vykonáva svoju prácu zodpovedne a v prospech svojich zákazníkov, k ich spokojnosti. Avšak môže sa vyskytnúť nejaký problém, komplikácia, ktorá sa stane napr. nedopatrením, zlyhaním ľudského faktora alebo techniky. Samozrejme robíme všetko preto, aby sa takéto veci nestávali, ale v každom prípade sme pripravený sa takýchto komplikácií vyvarovať, prípadne ak nejaká komplikácia nastane, čo najskôr sa ju pokúsime vyriešiť.
 • Z objektívnych príčin môžete tovar zakúpený na našej stránke reklamovať.
 • Na tovar zakúpený na našej webovej stránke sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba. Táto doba začína plynúť, akonáhle bol tovar prevzatý. Ak prevzatý tovar nebol úplný, prípadne bol tovar poškodený, treba nám to oznámiť do 48 hodín od prevzatia tovaru, na adresu nikoleta.jurcinova@gmail.com. Uznaný reklamovaný tovar zasielajte po kontaktovaní s nami doporučene na adresu OZ Slavica, Štúrova 6, 949 01, Nitra. O prijatí reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať mailom. Reklamovaný tovar vám bude vymenený do 30 dní od prijatia reklamácie.
 • Zo zákona § 12 o ochrane spotrebiteľa sa môže nepoškodený tovar vrátiť doporučene na adresu OZ Slavica, Štúrova 6, 949 01 Nitra do 7 dní od prevzatia. Vrátený tovar, ktorý je posielaný späť ako dobierka, nebude prevzatý. Suma za vrátený tovar, ktorý ste u nás zakúpili, vám bude pripísaná na účet.
 • Za nepoškodený tovar sa považuje - knihy neboli kopírované a čítané, nie sú pokrčené, zašpinené.
 • Neoprávnene vrátený tovar, bude zákazníkovi vrátený na jeho náklady.

Článok IX. - Poštovné

 • Tovar posielame doporučene 2.triedou Slovenskou poštou, na dobierku pripísanú na účet.

  Poštovné:

    Slovenská pošta
  Dobierka: 3,50 €

  Uvedený ceny za poštovné platia v rámci Slovenskej republiky. Ak si prajete tovar poslať do zahraničia, upovedomte nás o danej skutočnosti na maili nikoleta.jurcinova@gmail.com. - Poštovné do zahraničia - 8,50 - €
  Cena za objednaný tovar ako aj cena poštovného sú uvádzané v rátane DPH. Balné tovaru nie je účtované.

Článok X. - Možnosti platby

 • Zákazník zaplatí za tovar pri jeho preberaní (dobierka).
Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba